شروع با کاف کفایت

باید فکر کنم.

چه‌کسی براده‌های آهنی درهم‌شکسته را جمع خواهد کرد.

جسم پرغرور بی‌روحی که

حالا شکسته‌است.

 

باید بررسی کنم.

تکه‌های ازهم گسسته، حول کدام محور 

گرد هم خواهند آمد

و جشن دمیدن نفس مسیحایی روح مقدسی را،

برپا خواهند کرد.

 

به‌روح اعتقاد نداشتم،

تا روز واژگونی کالبدم.

 

به‌عشق اعتقاد نداشتم،

تا تقابل براده‌هایم با قطب مثبت چشمانت...

/ 0 نظر / 77 بازدید