رد ِ پا

رد ِ انگشتانی

روی بازوهایم جامانده.

امشب برف می آید.

و مسیر ِ جامانده را سپید می کند.

و

دختر ِ شنل ِ قرمز

فردا

در راه ِ بازگشت

گم می شود...

/ 0 نظر / 4 بازدید