# پاییز

خواهر

سراب ِ جاده‌های آفتاب‌خورده‌ی کویر، به اشک‌های تو می‌رسد. گریه نکن! من تشنه بودم که چهارصد و چهارده کیلومتر، به‌عشق ِ لبخند ِ تو آمده‌ام.
/ 0 نظر / 21 بازدید