تلخی شش‌ساله

مگر پس‌از قهوه‌ی تلخ

شکلات سرو نمی‌کنند؟

آیا می‌شود

              درپایان ِ نگاهی که به‌من داری،

                                                      لبخند ِ کوچکی بزنی؟

/ 0 نظر / 4 بازدید