درد بی درمان

شب آرام است

و

صدا نمی کند.

افسوس

این شب ِ بی صدای مسلول هم نمی تواند جای ِ خالی سکوت ِ تو را پر کند.

مرض ِ شب تو را پوشانده است.

فاصله را رعایت کن،

نمی خواهم مبتلا شوم...

/ 0 نظر / 5 بازدید