ریش

راز این موهای زائد ِ ناهمگون چیست؟

روی صورتم رژه می روند

و دلم را ریش می کنند،

آنطور که

گربه ای بازیگوش

گوشه ی ریسمانش را می گیرد

و

می برد

و سرانجام

من می مانم و صورت ِپر مو

و

یک دل ِ شکافته...

/ 0 نظر / 25 بازدید