بهار سقوط

دست های سقوط کرده،

دست های آرام ِ نشسته در انزوا.

چگونه آرام به دشنه ی خونین ِ دی روزی می اندیشید

وقتی

تیغ ِ گل ِ روییده به مهر نیز

سر از شاهرگ ِ شما در آورد!؟

/ 0 نظر / 3 بازدید