مهراب با های دو چشم!!!

دنیا فقط یک خورشید دارد.

و همه ی خانه ها آن را بین خودشان تقسیم می کنند.

وقتی خورشیدی بر سر بام خانه ی ما رفت،

همسایه آن را دو دستی بر می دارد

و

بر آسمان خانه اش میخ می کند،

تا فردا

که نوبت همسایه ی دیگرست...

/ 0 نظر / 23 بازدید