کما

بیماری در کُما هستم!

 

بدنم را

به دستگاه تلفن ِ تو وصل کرده اند.

شریان ِ حیات ِ من، منوط به انگشتان توست،

کلید قرمز،

مــــــــــــــــــــــــــرگ،

و سبز،

زندگی ست...

/ 0 نظر / 20 بازدید