آذر

ترک های دستم را پیش ِ تو می آورم.

آب ِ حوضچه ی کوچکمان یخ زده،

ترک ها و پینه هایم را وصله کن!

می خواهم تمام ِ راه های بزرگ و کوچکی که نشان از تو دارند،

پُر شوند...

/ 0 نظر / 23 بازدید