روز فرشته

با

تمام توان،

همان انرژی ِ توسی

بر

زمان ِ خاکستری،

قرار گرفتی در رابطه ی فیزیکی ِ نامعقول ِ زندگی من.

حال ای فرشته،

ای که همرنگ ِ همجنسانت نیستی!

روزی بساز

به درازای عمر کوتاهم،

و بال بگشای

بر

سر و جانم.

/ 0 نظر / 20 بازدید