گیر ِ گلو

فکر نمی کردم فاصله ی دهان تا گلویت

به اندازه ی فاصله ی زمین تا آسمان باشد؛

وقتی،

دهانی که لقمه ی بزرگی در آن جای نمی گیرد

گلویی دارد که دنیا را در خود جای داده است...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید