تقلب

من برگی از دفتر زندگی تو نیستم.

 

 

آن روز امتحان

                 که معلم

                           حوادث را آزمون گرفت؛

نازگل،

       مرا از لای برگه ی پاسخ ها، بُرید،

و

 یواشکی

           چسبانید، گوشه ی پاره ای از،

                                                  دفتر سفید تو!

 

 

روزی گندش در خواهد آمد...

/ 0 نظر / 21 بازدید