همکار

تو آدم‌ها را کارگردانی می‌کنی، می‌نویسی بازی می‌دهی، می‌چرخانی، می‌رقصانی.   من شاید کارگردان زندگی خود هم نباشم. می‌دانی، صحنه‌های سیاه را دوست ندارم. دستم به نوشتن نمی‌رود. دلم نمی‌آید آدم‌ها را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
پاییز
24 پست
تابستان
34 پست
بهار
33 پست
زمستان
21 پست